Digwyddiadau nodedig

Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Ymunwch â ni am bedwaredd bennod ein gŵyl ryfeddol a dod i weld rhai o ffefrynnau byd llên plant fel Jacqueline Wilson, Sam & Mark, Anni Llŷn, Kristina Stephenson, Bethan Gwanas, Will Mabbitt a llawer mwy.

O 16-24 Ebrill, bydd darllenwyr ifanc brwd yn dwyn ysbrydoliaeth gan rai o’r awduron a darlunwyr cyfoes gorau.

Digwyddiadau i ddod

 • Penwythnos i’r Teulu yn y Senedd

  Penwythnos i’r Teulu yn y Senedd

  I ddathlu degfed pen-blwydd y Senedd,  cynhelir penwythnos o weithgareddau ar gyfer teuluoedd. Bydd y penwythnos yn cynnwys perfformiadau gan Sioe Cyw S4C; cystadleuwyr rownd derfynol Britain’s Got Talent, Ysgol Glanaethwy; Côr City Voices a syrcas No Fit State. Darperir gweithdai barddoniaeth ac adrodd straeon hefyd gan Llenyddiaeth Cymru a bardd plant Cymru, Anni Llŷn. […]
 • Crowds of people turned out today, Sunday 23rd March, at Cardiff to take part in the Sainsbury's Sport Relief Games. The people of Cardiff joined fundraisers all over the UK to raise cash for Sport Relief. Donations are still open at www.sportrelief.com

  Gemau Sport Relief Sainsbury’s

  Mae Gemau Sport Relief Sainsbury yn dod i Gaerdydd ddydd Sul 20 Mawrth. Dyma’ch cyfle i gerdded, rhedeg, nofio neu feicio gyda miloedd o bobl o’ch ardal leol.  P’un ai a ydych yn ei wneud fel her bersonol neu er mwyn ymuno â’r hwyl, bydd yr arian a godwch yn helpu i drawsnewid bywydau yn […]
 • Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd

  Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd

  Dydd Sadwrn 26 Mawrth 2016 bydd Pencampwriaethau Hanner Marathon y Byd Caerdydd IAAF/Prifysgol Caerdydd yn dod i Brifddinas Cymru ar gyfer un o’r digwyddiadau dycnwch  mwyaf mawreddog a gafaelgar i’w weld yn y DU ers rhai blynyddoedd. Bydd rhedwyr gorau’r byd yn camu ar strydoedd Caerdydd fis Mawrth nesaf yn y ras elît hynod gystadleuol […]
 • Sioe Flodau’r RHS Caerdydd

  Sioe Flodau’r RHS Caerdydd

  Gerddi Ysbrydoledig Casglwch syniadau i drawsnewid eich ardal allanol yng ngardd yr Ystafell Awyr Agored.  Dysgwch am y planhigion a’r meddyginiaethau a ddefnyddiwyd gan ffisigwyr canoloesol yng Nghymru yng ngardd Ffisigwyr Rhyfeddol Myddfai.   Planhigion a Blodau Godidog Dewch i edmygu arddangosiadau prydferth yn y Babell Flodau a’r Pentref Planhigion a phrynwch blanhigyn o’r amrywiaeth […]
 • Welcome to the World of Harper gyda Cerrie Burnell

  Welcome to the World of Harper gyda Cerrie Burnell

  Bydd y gyflwynwraig teledu plant Cerrie Burnell yn siarad am ei chyfres gampus newydd yn dilyn anturiaethau Harper a’i hymbarél coch. Bydd dawn dweud Cerrie yn eich tywys i mewn i fyd o straeon hudolus. Cefnogir y digwyddiad gan Scholastic Childrens Books Oedran a argymhellir: 6+ Iaith y Sesiwn: Saesneg