Digwyddiadau i ddod

 • Hanner Marathon Caerdydd

  Mae 2016 wedi bod yn flwyddyn anhygoel o gyffrous ym myd rhedeg ar ffyrdd yng Nghymru gyda llwyddiant arbennig Pencampwriaethau Hanner Marathon y Byd Prifysgol Caerdydd/ IAAF ym mis Mawrth yn dangos ein dinas wych ar ei gorau, ynghyd â pherfformiadau o’r radd flaenaf a chwrs gwastad, cyflym ac eiconig. Hon fydd ein 14eg ras […]
 • Gŵyl y Gaeaf Caerdydd gyda Llawr Sglefrio Iâ Admiral

  10 Tachwedd – 3 Ionawr 2017 Lawnt Neuadd y Ddinas Mae atyniad tymhorol gwych Caerdydd yn ôl i ddod â disgleirdeb yr ŵyl i ganol y ddinas, ac eleni mae’r cyflogwr lleol sylweddol Admiral yn rhan o’r fenter – ac mae yna ychwanegiad newydd sbon i gadw’r sglefrwyr yn sych wrth i’r atyniad droi yn […]
 • Nesáu at y Nadolig – Dechrau Nadolig Caerdydd yn Swyddogol

  COFIWCH Y DYDDIAD! Canol Dinas Caerdydd 10 Tachwedd 2016 4.30pm – 7.30pm DIGWYDDIAD AM DDIM Er bod dal ychydig o amser i aros am y Nadolig, efallai y bydd arnoch eisiau cofio dyddiad y digwyddiad cyffrous hwn. Mae tymor yr ŵyl yn dechrau yn swyddogol yn y brifddinas ddydd Iau 10 Tachwedd wrth i ni Nesáu […]
 • Nadolig yn y Castell

  Cewch weld Siôn Corn, lleoliad anhygoel, addurniadau hyfryd, bwydydd blasus ac adloniant ardderchog – beth am dreulio’r Nadolig gyda theulu a ffrindiau yng Nghastell Caerdydd? Groto Siôn Corn 26/27 Tachwedd 3/4/10/11/17-23 Rhagfyr Yn cuddio yn y Tŵr Du, dewch i weld Siôn Corn yn ei Groto hudol. Bydd e’n aros wrth y tân i gwrdd […]
 • Te Prynhawn Nadoligaidd

  Pleserau Te Prynhawn â naws Nadoligaidd. Brechdanau, mins peis, gwin sbeis a the a choffi Nadoligaidd arbennig gyda thaith dywys o amgylch yr encil hwn yng nghanol y ddinas i ddilyn. Ar gael drwy fis Rhagfyr £20 y pen Archebwch o flaen llaw ar 029 2087 1736 www.mansionhousecardiff.co.uk/cy/cartref/ Twitter: @MansionHouseCdf