Digwyddiadau nodedig

Digwyddiadau i ddod

  • Traeth Bae Caerdydd

    Bydd Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd unwaith eto’n cael ei weddnewid yn lan-môr trefol gyda llond bwced o hwyl i ddifyrru’r plant yn ystod y gwyliau.  Mae’r Traeth Bae Caerdydd yn cynnwys traeth tywod mawr sy’n addas i blant, ardal chwarae dŵr ac amrywiaeth o reidiau ffair a gemau i’r teulu cyfan. Gydag adloniant […]
  • Sialens Ddarllen yr Haf – Darllen Mawr Direidus

    I nodi Sialens Ddarllen yr Haf eleni, bydd llyfrgelloedd Caerdydd yn gyflwyno lu o ddigwyddiadau i ysbrydoli meddyliau ifanc a chadw dwylo bach yn brysur. Eleni mae’r Darllen Mawr Direidus, yn dathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl, felly paratowch ar gyfer rhyfeddod, drygioni a hyd yn oed ychydig anhrefn! Bydd: Sesiynau stori a rhigwm gweithdai crefft […]
  • Gŵyl y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

    Mae lleoliadau Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn agor eu drysau drwy’r dydd ar Ddydd Sadwrn 3 Medi ar gyfer gŵyl llawn hwyl. Bydd Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Pwll Rhyngwladol Caerdydd ac Arena Iâ Cymru yn arddangos eu cyfleusterau sesiynau dŵr gwastad cyffrous, dosbarthiadau ffitrwydd Padlfyrddio, arddangosfa hoci iâ a llawer mwy! P’un ai a ydych […]