Digwyddiadau nodedig

Digwyddiadau i ddod

 • Gŵyl Everyman

  Mae Gŵyl Theatr Awyr Agored Everyman 2016 yn ôl yng nghanol y ddinas gyda chwe gwahanol sioe i gyffroi a chynhyrfu yr haf hwn yng nghanol y ddinas, yng Ngerddi Sophia. Into the Woods, 23 Mehefin – 2 Gorffennaf ‘Allo ‘Allo, 7 Gorffennaf – 16 Gorffennaf Romeo & Juliet, 21 Gorffennaf – 30 Gorffennaf Disney’s […]
 • Traeth Bae Caerdydd

  Bydd Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd unwaith eto’n cael ei weddnewid yn lan-môr trefol gyda llond bwced o hwyl i ddifyrru’r plant yn ystod y gwyliau.  Mae’r Traeth Bae Caerdydd yn cynnwys traeth tywod mawr sy’n addas i blant, ardal chwarae dŵr ac amrywiaeth o reidiau ffair a gemau i’r teulu cyfan. Gydag adloniant […]
 • Save the Last Dance for Me

  Mae’r tîm a gyflwynodd y sioe gerdd lwyddiannus Dreamboats and Petticoats yn ôl gyda Save the Last Dance for Me sy’n llawn swyn a seiniau’r cyfnod ar ddechrau’r 60au, pan oedd caneuon roc a rôl clasurol newydd yn ymddangos yn wythnosol bron.  Antony Costa (o Blue gynt) a Lola Saunders (X Factor) sy’n cymryd rhan […]
 • Sialens Ddarllen yr Haf – Darllen Mawr Direidus

  I nodi Sialens Ddarllen yr Haf eleni, bydd llyfrgelloedd Caerdydd yn gyflwyno lu o ddigwyddiadau i ysbrydoli meddyliau ifanc a chadw dwylo bach yn brysur. Eleni mae’r Darllen Mawr Direidus, yn dathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl, felly paratowch ar gyfer rhyfeddod, drygioni a hyd yn oed ychydig anhrefn! Bydd: Sesiynau stori a rhigwm gweithdai crefft […]
 • Pride Cymru

  Ymunwch â ni yr haf hwn gyda ffrindiau a theulu mewn digwyddiad sy’n dathlu cydraddoldeb ac amrywiaeth yng Nghymru. Y parêd poblogaidd fydd yn dechrau’r ŵyl gan adael o Ffordd Churchill am 11am a chyrraedd Cae Coopers am 12pm. Mae croeso i deuluoedd, unigolion, grwpiau a sefydliadau o bob math gymryd rhan i ddangos gwir […]