Digwyddiadau nodedig

Digwyddiadau i ddod

 • Ardal Cefnogwyr Caerdydd

  Dewch i gefnogi bois Cymru yng Nghae Cooper yn ystod Ewro 2016 Dydd Gwener 1 Gorffennaf – Cymru v Gwlad Belg Gatiau’n agor 5pm Cymru gemau Cic gyntaf 8pm  Bar yn Cau  10.30pm  Gatiau’n cau  11pm Gall cefnogwyr o Gaerdydd a de Cymru i gyd ddod i wylio gemau Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop ar sgrîn HD […]
 • Y Gig Fawr

  Mae’r artistiaid gorau wedi eu dethol ar gyfer rownd derfynol fyw Gig Fawr 2016 wrth i ni groesawu chweched flynedd cystadleuaeth talent gerddorol gorau Caerdydd. Bu’r 10 artist ar y rhestr fer yn cystadlu gerbron gweithwyr proffesiynol uchel eu parch yn y diwydiant cerddorol dros ddwy noson, a dyma’r artistiaid a ddewiswyd i berfformio yn […]
 • Gŵyl Everyman

  Mae Gŵyl Theatr Awyr Agored Everyman 2016 yn ôl yng nghanol y ddinas gyda chwe gwahanol sioe i gyffroi a chynhyrfu yr haf hwn yng nghanol y ddinas, yng Ngerddi Sophia. Into the Woods, 23 Mehefin – 2 Gorffennaf ‘Allo ‘Allo, 7 Gorffennaf – 16 Gorffennaf Romeo & Juliet, 21 Gorffennaf – 30 Gorffennaf Disney’s […]
 • Gŵyl Undod Hijinx

  Bydd perfformiadau theatr, dawns a syrcas trawiadol yn cael eu cynnal ledled Caerdydd ym mis Gorffennaf fel rhan o Ŵyl Undod Hijinx. Bydd perfformwyr o bedwar ban byd yn dod ynghyd i ddathlu celfyddydau cynhwysol ac anabledd. Mae uchafbwyntiau’r ŵyl yn cynnwys theatr glasurol Swedaidd, dawnsio fflamenco tanbaid, teyrnged i Frida Kahlo, sioe gomedi ‘Meet […]
 • Tafwyl 2016

  Gŵyl flynyddol Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl. Parti mawr Cymraeg a gwahoddiad i bawb! Bydd prif ddigwyddiad Gŵyl Tafwyl 2016, Ffair Tafwyl, yn cael ei gynnal unwaith eto yng Nghastell Caerdydd – ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf. Unwaith eto bydd yr ŵyl yn dod a’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, […]