Digwyddiadau nodedig

Digwyddiadau i ddod

 • Writing for Children Nicola Davies & Julia Eccleshare

  Writing for Children Nicola Davies & Julia Eccleshare Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Ystafell D Amser: 7.00 Oedran: 15+ Iaith: Saesneg Pris tocyn: £4 Yn galw ar awduron plant y dyfodol! Ymunwch â ni yn ein sesiwn flynyddol yn cynnig cyngor amhrisiadwy ar sut i ysgrifennu a chyhoeddi eich gwaith. Mae Julia Eccleshare yn gyn-Olygydd Llyfrau […]
 • Sesiwn Goffa Gareth F. Williams

  Sesiwn Goffa Gareth F. Williams Lleoliad:  Ystafell 1.31 Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd Amser: 18.00 Oedran: 15+ Iaith:  Cymraeg Pris tocyn: £4 Sesiwn hwyliog yng nghwmni Anni Llŷn, Dr Siwan Rosser, Bethan Gwanas, Meinir Edwards, Sioned Lleinau ac eraill yn trafod cyfraniad arbennig y diweddar Gareth F. Williams at lenyddiaeth plant a phobl ifanc yn y […]
 • Yasmeen Ismail – A Celebration of Imagination

  A Celebration of Imagination gydag Yasmeen Ismail Lleoliad: Llyfrgell Ganolog Caerdydd Amser: 12.00, 3.00 Oedran:  4+ Iaith: Saesneg Pris tocyn: £4 Ymunwch â’r awdur a’r darlunydd llwyddiannus Yasmeen Ismail mewn digwyddiad sy’n dathlu’r dychymyg! Bydd yn darllen darn o’i llyfr diweddaraf Nothing! a bydd cyfle hefyd i dorri, gludo a lliwio. Cewch hefyd gymryd rhan […]
 • Huw Aaron

  Huw Aaron Lleoliad:  Stori Caerdydd, Ystafell Ddysgu Amser: 10.00 Oedran:  6+ Iaith: Dwyieithog Pris tocyn: £4 Mae Huw Aaron yn ddarlunydd comics gwallgof ac mae eisiau treulio awr a hanner yn creu cartwnau gwirion, cymeriadau doniol a jôcs ofnadwy gyda llond ystafell o blant gwallgof. Ydych chi’n ddigon gwallgof?!
 • Clara Vulliamy – Mystery & Intrigue

  Mystery & Intrigue gyda Clara Vulliamy Lleoliad:  Is-grofft Castell Caerdydd Amser: 10.00 Oedran: 7+ Iaith: Saesneg Pris tocyn: £ 4 Ydych chi’n hoff o ddirgelwch a ditectifs? Ymunwch â Clara Vulliamy, crëwr y gyfres Dotty Detective. Mae Dotti, Beans a McClusky’r ci, cymeriadau campus Clara, yn dwlu datrys dirgelwch – dewch i ddysgu am eu […]