#Caerdyddywr Haf

Haf a hanner yng #Caerdyddywr Haf

Bydd rhaglen lawn o adloniant di-ri yn dychwelyd i’r brifddinas gyda #Caerdyddywr Haf 2017, gan gynnwys ffefrynnau’r haf megis Gŵyl Bwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd, Traeth Bae Caerdydd a Gŵyl Harbwr Caerdydd yn cynnal y Gyfres Hwylio Eithafol. Gyda cherddoriaeth fyw, theatr stryd, digwyddiadau chwaraeon penigamp, adloniant i’r holl deulu, bwyd a diwylliant – mae popeth ym mhrifddinas Cymru’r haf hwn!

Bydd digwyddiad bwyd am ddim yr haf yn digwydd yn Roald Dahl Plass rhwng 14 Gorffennaf – 16 Gorffennaf. Mae bwyd stryd yn ffasiynol iawn ar hyn o bryd, ond rydyn ni wedi bod wrthi yn Gŵyl Bwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd (gŵyl fwyd fwyaf Cymru) ers 1999!

Gyda dros 100 o gynhyrchwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gall ymwelwyr grwydro drwy amrywiaeth o stondinau yn Ffair y Cynhyrchwyr, blasu bwydydd bendigedig a phrynu amrywiaeth o fwyd a diod, gan gynnwys bara blasus, gwirodydd cartref a chaws organig, yn y Farchnad Ffermwyr, cyn tretio eu hunain i fwyd stryd gorau Cymru yn y Piazza Bwyd Stryd.

Gyda barrau di-ri, gan gynnwys y Bar Champagne ar lannau’r dŵr, stondinau crefft a cherddoriaeth fyw, dyma un o brydau mwyaf blasus y brifddinas o hyd.

Yna bydd yr ŵyl yn ei throi hi am y traeth (Traeth Bae Caerdydd i fod yn fanwl), y traeth trefol sydd â llond bwced o atyniadau glan môr traddodiadol i ddiddanu teuluoedd yn ystod y gwyliau ysgol.

Byddwn yn trawsffurfio Roald Dahl Plass i draeth tywod sy’n addas i blant, ardal chwarae ddŵr, ac amrywiaeth o reidiau a gemau, adloniant byw am ddim, lluniaeth ac hyd yn oed cadeiriau traeth traddodiadol. Ceir mynediad am ddim gyda chostau ychwanegol ar gyfer cyfleusterau ar y safle.

Fel diweddglo i haf yn llawn digwyddiadau am ddim, bydd Gŵyl Harbwr Caerdydd yn cynnal y Gyfres Hwylio Eithafol yn ôl i Fae Caerdydd rhwng 25 – 28 Awst. Bydd y gystadleuaeth ryngwladol, gyda chatamaranau ffoilio-dŵr GC32, yn cynnwys hwylwyr penigamp a rasio anhygoel. Ar y tir, gall ymwelwyr fwynhau gweithgareddau i’r holl deulu, stondinau bwyd at ddant pawb a cherddoriaeth fyw. Bydd awyrgylch yr ŵyl, ynghyd â fformat Rasio Stadiwm cyffrous y Gyfres yn rhy dda i’w methu!