Cefnogwyr

SUPPORTERS

SUPPORTERS

 Dyma gyfle i chi fanteisio ar ymgyrchoedd marchnata, cyhoeddusrwydd amlwg a nifer fawr yr ymwelwyr ein digwyddiadau, drwy noddi pwrpasol neu osod stondin fasnach yn y digwyddiad ei hun.

Noddi’r Digwyddiad

Y manteision

  • Codi ymwybyddiaeth o’ch brand, nwyddau neu wasanaeth
  • Creu teyrngarwch at eich brand
  • Creu cysylltiadau cyhoeddus cadarnhaol a chodi ymwybyddiaeth o’ch nwyddau, brand neu wasanaeth
  • Cefnogi ymgyrch hysbysebu sy’n bodoli eisoes
  • Hybu perthnasau da gyda chleientiaid drwy letygarwch corfforaethol

Cyfleoedd Noddi

  • Noddi Teitl
  • Partneriaid Swyddogol / Cyflenwr / Gwesty / Cerbyd / Manwerthu / Bwyty
  • Cyfryngau / Partneriaid Darlledu* Mae’r cyfleoedd noddi i gyd yn bwrpasol ac wedi’u teilwra ar gyfer eich amcanion a’ch cyllid.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.