Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau
Find Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau List Navigation

Mai 2017

Dinosoriaid yn Deor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yr Haf hwn

Mai 27 - Tachwedd 5
National Museum Cardiff, Cathays Park
Cardiff, CF10 3NP
+ Google Map

Dinosoriaid yn Deor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yr Haf hwn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Mai 27 - Tachwedd 5 2017 Bydd yr arddangosfa deuluol ryngweithiol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sy’n rhan o Flwyddyn Chwedlau Llywodraeth Cymru, yn rhoi'r cyfle i deuluoedd weld sgerbydau a modelau maint llawn o ddinosoriaid, modelau o embryonau ac wyau y gellir eu cyffwrdd, a hyd yn oed model anferth o nyth dinosor yn mesur 2.5 metr. Mae hwn yn gyfle i ddysgu mwy am ddinosoriaid a’u…

Dysgu rhagor »
Gorffennaf 2017

Gŵyl Bwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd

Gorffennaf 14 - Gorffennaf 16
Roald Dahl Plass, Cardiff Bay
Cardiff, CF10 4PZ
+ Google Map

Fel rhan o lobsgóws Gŵyl Caerdydd 2017, bydd Gŵyl Bwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd yn dychwelyd i’r brifddinas o ddydd Gwener 14 i Ddydd Sul 16 Gorffennaf.

Mae gŵyl bwyd a diod fwyaf Cymru yn cael ei chynnal yn rhad ac am ddim yn Roald Dahl Plass, Bae Caerdydd, gyda dros 100 o gynhyrchwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn arddangos eu cynnyrch.

Dysgu rhagor »

Treiathlon Caerdydd

Gorffennaf 24
Cardiff Bay, Cardiff, + Google Map

Bydd y trydydd Treiathlon Caerdydd a drefnwyd gan Always Aim High Events, yn digwydd ar benwythnos 24-25 Mehefin. Bydd y Pontio a phentref y digwyddiad wedi eu lleoli y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru.

Dysgu rhagor »

Traeth Bae Caerdydd Capital FM

Gorffennaf 28 - Medi 3
Roald Dahl Plass, Cardiff Bay
Cardiff, CF10 4PZ
+ Google Map

Cardiff Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd eto ei weddnewid yn draeth trefol gyda bwcedi o hwyl yno i ddiddanu’r plant dros wyliau’r haf. Mae’r atyniad yn cynnwys traeth tywod mawr i blant, ardal chwarae dŵr, ac amrywiaeth o reidiau a gemau ffair poblogaidd i’r teulu cyfan. Gydag adloniant byw am ddim, bwyd a diod gwych, a chadeiriau dec traddodiadol i ymlacio ynddynt, rhaid i hwn fod yn rhan o’ch haf! Mynediad am ddim gyda chostau ychwanegol ar y safle.…

Dysgu rhagor »
Awst 2017

Poppies: Weeping Window

Awst 5 - Medi 24
Y Senedd, Cardiff Bay
Cardiff, CF10 4PZ
+ Google Map

Poppies: Weeping Window Y Senedd Awst 5 - Medi 24 2017 Eleni, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn croesawu rhaeadr yn cynnwys rhai miloedd o babïau ceramig a wnaed â llaw. Gwelwyd Poppies: Weeping Window yn wreiddiol yn llifo o ffenestr uchel i’r tir islaw yn Nhŵr Llundain fel rhan o’r gosodiad Blood Swept Lands and Seas of Red. Fel canolbwynt bywyd cyhoeddus Cymru, a symbol o ddemocratiaeth yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, mae'n briodol mai'r Senedd yw un o'r lleoliadau…

Dysgu rhagor »

Ffair Lantarn Losg

Awst 12 @ 4:00 pm - 11:00 pm
St Fagans National Museum, Cardiff CF5 6XB + Google Map

Gŵyl gerddoriaeth newydd sbon ar gyfer y teulu oll yng Nghaerdydd yr hydref hwn. Yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, canolfan genedlaethol diwylliant Cymru, bydd y Lantarn Losg yn croesawu perfformwyr rhyngwladol megis Tom Odell, Jack Savoretti, Into The Ark a mwy.

Bydd y Lantarn Losg yn goleuo Sain Ffagan gyda phrif lwyfan a llwyfan acwstig gyda cherddoriaeth fyw trwy'r prynhawn. Bydd y ffair yn cynnwys adloniant a gweithdai i bobl ifanc, megis sgiliau syrcas, tro ar ferlod, celf a chrefft. Hefyd, bydd digonedd o fwyd stryd a chwrw go iawn i'r gynulleidfa hŷn gael mwynhau trwy'r nos.

Dysgu rhagor »

Rali Geir Clasurol

Awst 13
Cardiff Bay, Cardiff, + Google Map

Bydd ceir clasurol gan Glwb Ceir Clasurol Morgannwg i’w gweld o amgylch Roald Dahl Plass, gan edrych dros Draeth Bae Caerdydd i ymwelwyr gael cipolwg agos arnynt a sgwrsio â’r perchnogion.

Dysgu rhagor »

Gŵyl Harbwr Caerdydd yn cynnal y Gyfres Hwylio Eithafol

Awst 25 - Awst 28

Gan gwblhau haf llawn hwyl ym Mae Caerdydd, bydd Gŵyl Harbwr Caerdydd yn cynnal y Gyfres Hwylio Eithafol rhwng dydd Gwener 25 a dydd Llun 28 Awst.

Mae’r gystadleuaeth fyd-eang yn cynnwys llongwyr o’r radd flaenaf a rasio cyffrous, yn ogystal ag adloniant wrth y lan i’r teulu i gyd. Ni ddylech fethu awyrgylch yr ŵyl na fformat Rasio Stadiwm blaenllaw y Gyfres!

Dysgu rhagor »

Penwythnos Mawr Pride Cymru

Awst 25 - Awst 27
Neuadd y Ddinas,

O ganlyniad i lwyddiant Pride 2016, mae PRIDE Cymru yn falch o gyhoeddi y caiff digwyddiad y flwyddyn nesaf ei gynnal dros dridiau yn ei leoliad newydd ar lawntiau Neuadd Dinas Caerdydd yn ystod Penwythnos Gŵyl y Banc Awst 2017. Bydd Penwythnos Mawr Pride Cymru 2017 yn gymysgedd cyffrous o Pride a Phenwythnos Mawr Caerdydd a gynhaliwyd ddiwethaf yn 2011. Roedd y Penwythnos Mawr poblogaidd bob amser yn un o ddigwyddiadau allweddol calendr Caerdydd, gan droi Lawnt Neuadd y Ddinas…

Dysgu rhagor »
+ Export Events